வித்யா தானம்

1/10

இலவச கல்வி என்ற கருத்து பாபாஜியின் பணிக்கு மையமானது. ஓம் சரவணபவ சேவா அறக்கட்டளையின் பணியில் பாடநூல்கள், குறிப்பேடுகள், பென்சில்கள், பேனாக்கள், குடைகள் அவற்றை வாங்க முடியாத பள்ளிக்குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

 

ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிக் குழந்தைகள் பாபாஜியின் இந்த தொண்டு செயலால் பயனடைகிறார்கள். திறமையான மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. ஒரு குழந்தைக்கு இலவச கல்வியை வழங்குவதற்காக ஒரு நபர் அல்லது ஒரு குடும்பம் ஆண்டுதோறும் 10,000 INR நன்கொடை அளிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை பாபாஜி தொடங்கினார்.

 

ஒரு கல்வியாண்டிற்கான ஒரு பாடநூல்கள், குறிப்பேடுகள் மற்றும் பிற எழுதுபொருட்களுக்கான குழந்தையின் தேவையை நிதியுதவி செய்வதன் மூலமும் ஒருவர் பங்களிக்க முடியும்.