மந்திரங்கள்

"எப்போதும் உங்கள் கையில் ஒரு ஜப மாலா (மணி சங்கிலி) வைத்து இறைவனின் பெயரை உச்சரிக்கவும். அது மட்டுமே தேவையற்ற எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்க உதவும்."

- சற்குரு ஸ்ரீ சரவண பாபா

ஸ்ரீ காயத்ரி மகாமந்திரம்

ஸ்ரீ வித்யகோபால மகாமந்திரம்

மகேஸ்வர ரக்‌ஷ மகாமந்திரம்

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம்

(பாபாஜியின் குரலுடன்)

Navagraha Sri Kathirgaama Kandhan

Vishwa Mangala Sarva Raksha Prarthana Yagna

 

As people around the world welcomed the start of the New Year (1st January 2022), our beloved Babaji revealed a prayer for the welfare and prosperity of the Universe. This prayer is the fruit of Babaji's immense, deep-rooted penance.