பாபாஜியின் ஆத்மார்த்த பூஜை

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களின் நலனுக்காக பாபாஜி தனது நாளை ஆத்மார்த்த பூஜையுடன் தொடங்குகிறார்! சர்வ லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து!

Babaji’s Aathmaartha Pooja

Babaji’s Aathmaartha Pooja
Babaji’s Aathmaartha Pooja - 28-03-2020  Sri Bhuvaneswari Astothra Aaradhana
05:49
Play Video

Babaji’s Aathmaartha Pooja - 28-03-2020 Sri Bhuvaneswari Astothra Aaradhana

Sharavana Baba - UK
Babaji’s Aathmaartha Pooja 27-03-2020
09:45
Play Video

Babaji’s Aathmaartha Pooja 27-03-2020

Sharavana Baba - UK
Babaji's Athmaartha Pooja - Sri Maha Vishnu Ashtothra Aaradhana 30-03-2020
05:29
Play Video

Babaji's Athmaartha Pooja - Sri Maha Vishnu Ashtothra Aaradhana 30-03-2020

Sharavana Baba - UK
Babaji’s Aathmaartha Pooja - Sri Mrityunjaya Astothra Archana & Agni Aaradhana 30-03-2020
07:41
Play Video

Babaji’s Aathmaartha Pooja - Sri Mrityunjaya Astothra Archana & Agni Aaradhana 30-03-2020

Sharavana Baba - UK
Babaji’s Aathmaartha Agni Pooja 20-04-2020
08:36
Play Video

Babaji’s Aathmaartha Agni Pooja 20-04-2020

Sharavana Baba - UK