பிரகிருதி சேவா

பாபாஜி வழக்கமான மற்றும் நல்ல சந்தர்ப்பங்களில் இலவச மரக்கன்றுகளை விநியோகிக்கிறார். பாலக்காடு, கோழிக்கோடு, பெங்களூர் மற்றும் சென்னையில் உள்ள மையங்களும் ஆசிரமங்களும் காடழிப்பு மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து குடிமக்களுக்கு தொடர்ந்து கல்வி கற்பிக்கின்றன.

 

மரக்கன்றுகள் வெவ்வேறு இடங்களில் நடப்படுகின்றன, அவை ஒரு சுய-நிலையான நிலைக்கு வளரும் வரை கண்காணிக்கப்படுகின்றன. வனவிலங்குகளைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் பாபாஜி விளக்குகிறார், ஏனெனில் இது இயற்கை உணவுச் சங்கிலி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் சமநிலையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

 

ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அதன் வாழ்க்கை உரிமை உண்டு, எனவே அவற்றின் இயற்கையான வாழ்விடங்களில் அவற்றைப் பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும்.