கோ தானம்

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

காமதேனு மனிதகுலத்திற்கு ஆரோக்கியத்தையும் செழிப்பையும் வழங்க அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் வேதங்கள் பசுவை தாய்மையின் அடையாளமாகவும், காளையை தந்தையின் அடையாளமாகவும் சித்தரிக்கின்றன என்று பாபாஜி கூறுகிறார். ஒன்றாக, அவை மனித இனத்தின் பெற்றோரை அடையாளப்படுத்துகின்றன.

எனவே இந்த இரண்டு விலங்குகளையும் பராமரிப்பதில் அன்பான கவனத்துடன் முதலீடு செய்ய வேண்டும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இருவரும் இன்று அதிக எண்ணிக்கையில் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள்.

 

இந்த பாவச் செயல்கள் இன்று நம்மைத் துன்புறுத்தும் பல தொல்லைகளுக்கு காரணமாகின்றன. மாடுகளை கொல்வது மனித நாகரிகத்தை அழிப்பதற்கு சமம். வளர்ச்சியின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதன் பெயரில் அவர்கள் செய்து வரும் மகத்தான தீங்கு குறித்து மக்களுக்குத் தெரியாது.

 

பசுக்கள் மற்றும் காளைகள் எல்லா அம்சங்களிலும் மகிழ்ச்சியாகவும், உள்ளடக்கமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும்போது மட்டுமே, சமூகத்தின் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை. இது ஒரு புனிதமான சிந்தனை அல்ல, மறுக்கமுடியாத உண்மை மற்றும் இயற்கையின் ஒரு சட்டத்தின் நிலையை ஆக்கிரமிக்கிறது. மாடுகளையும் காளைகளையும் அழிப்பது மனித சமுதாயத்திற்கு பெற்றோரின் உணர்வை அழிப்பதற்கு ஒப்பாகும்.