ஆரோக்கிய சேவா

ஆரோக்கியமான மனமும் ஆரோக்கியமான உடலும் ஆரோக்கியமான மற்றும் இணக்கமான சமுதாயத்தின் அடித்தளம் என்பதை பாபாஜி விளக்குகிறார். அரை நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கு மருத்துவ உதவி திட்டங்கள் மற்றும் நன்கொடைகள் மூலம் சுகாதார சேவையை வழங்கும் 'ஆரோக்கிய சேவா' திட்டத்திற்கு இது ஊக்கமளித்துள்ளது.

 

ஒவ்வொரு ஆண்டும், சுமார் 200 குடும்பங்கள் மருத்துவ நலத்திட்டங்களால் பயனடைகின்றன, அவை ஆண்டுக்கு ஐந்து முறை நடத்தப்படுகின்றன. ஒரு தொலைதூர பழங்குடிப் பகுதிக்கு விஜயம் செய்தபோது உள்ளூர்வாசிகளிடமிருந்து பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது, அங்கு 10,000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மருத்துவ உதவிகளால் பயனடைந்தனர்.

 

ஒவ்வொரு ஆண்டும், இதேபோன்ற முகாம்கள் முன்னணி மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுடன் இணைந்து நடத்தப்படுகின்றன, அவர்கள் இந்த முகாம்களுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வருகிறார்கள். பாபாஜியின் தெய்வீக வழிகாட்டுதலின் கீழ், தரமான சுகாதார வசதி இல்லாத கிராமப்புற மற்றும் அரை நகர்ப்புறங்களில் பல்வேறு சுகாதார முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

 

பல்வேறு சிறப்புகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் தங்கள் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள். ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வுடன், தேவைப்படுபவர்களுக்கு மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. பல மருத்துவர்கள்,   பழங்குடியினரின் பயனுள்ள மருத்துவ பராமரிப்பை  உறுதி செய்வதற்கான இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளனர்.