Babaji's Aathmaartha Pooja

Babaji starts his day with Aathmaartha Pooja for the welfare of all living beings in the Universe! Sarva Loka Samastha Sukhino Bhavanthu!